La Franche

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า


สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
เกวลิน อัครกุลไชย
063-2-82558-7
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
เกวลิน อัครกุลไชย
247-2-19205-3
ออมทรัพย์