La Franche

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า


สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
เกวลิน อัครกุลไชย
063 - 2 - 82558 - 7
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
เกวลิน อัครกุลไชย
247 - 2 - 19205 - 3
ออมทรัพย์