La Franche

บทความ

วิธีการเลือกซื้อหัวเข็มขัดหรือสายเข็มขัด

05-02-2561 22:47:43น.

วิธีการเลือกซื้อหัวเข็มขัดหรือสายเข็มขัด
2.) เมื่อวัดขนาดเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าที่มีขนาดเดียวกันได้ โดยทางร้านมีหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดจัดจำหน่าย 5 ขนาดดังนี้ (สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดโดยเลือกแบบของหัวและสายเองให้ลูกค้าเลือกหัวและสายในขนาดเดียวกันเท่านั้นหรือถ้าไม่แน่ใจสามารถสอบถามพนังงานได้ค่ะ)

1.      ขนาด 0.7 นิ้ว ( 1.9 ซม.)

2.      ขนาด 1.0 นิ้ว ( 2.4 ซม.)

3.      ขนาด 1.2 นิ้ว ( 2.9 ซม.)

4.      ขนาด 1.3 นิ้ว ( 3.4 ซม.)

5.      ขนาด 1.5 นิ้ว ( 3.9 ซม.)

3.) สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสายเข็มขัดเพื่อใส่กับหัวเข็มขัดของท่าน 

  • ให้ท่านแนบไฟล์รูปภาพหัวเข็มขัดของท่านทั้งด้านหน้าและหลัง พนักงานจะให้คำแนะนำสำหรับหัวเข็มขัดของท่านและเป็นการเช็คความถูกต้องก่อนเจาะรูเข็มขัด เนื่องจากหัวเข็มขัดมีหลายระบบ
  • วัดขนาดความกว้างของหัวเข็มขัดหรือวัดจากความกว้างสายเข็มขัดเดิม
  • วัดขนาดเอวกางเกง เอวที่ใส่เข็มขัด หรือจากเข็มขัดเส้นเก่าของท่าน ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีวัดเอวได้ที่ลิ้งรูปด้านล่างนี้ค่ะ
    >>>>>>>>>> <<<<<<<<<<


4.) สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหัวเข็มขัดเพื่อใส่กับสายเข็มขัดของท่าน

  • วัดขนาดความกว้างของหัวเข็มขัดหรือวัดจากความกว้างสายเข็มขัดเดิม
  • บอกลักษณะหรือส่งภาพถ่ายของเข็มขัดเส้นเก่าเพื่อให้พนังงานแนะนำสินค้า
  • ถ้าหัวเข็มขัดเดิมเป็นระบบหัวเข็ม(ตามรูปประกอบ) ไม่แนะนำให้ลูกค้าเลือกหัวเข็มขัดแบบเกี่ยว เนื่องจากหัวเข็มขัดแบบเกี่ยวจะใช้รูเข็มขัดเล็ก เมื่อลูกค้าซื้อไปอาจจะเกี่ยวเข็มขัดไม่ได้