La Franche

บทความ

วิธีการพิสูจน์หนังแท้และหนังเทียมอย่างง่าย โดย ลาฟรังค์เช่

05-02-2561 22:47:43น.
วิธีการพิสูจน์หนังแท้และหนัง เทียมอย่างง่าย
โดย ร้านเข็มขัดลาฟรังค์เช่


*** คำเตือน*** การทดลองมีอันตรายอาจทำให้เกิดความสูญเสีญได้ผู้ใหญควรให้คำแนะนำแก่เด็ก